Avukat Pakize Narin ERGAN, 1985 tarihli, Keçiborlu doğumlu olup, Keçiborlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde 1999 yılında orta öğrenimini, Afyon/Bolvadin Sıddıka Metin Adalet Meslek lisesinden 2003 yılında ise lise eğitimini tamamlamıştır. Akabinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulunda öğrenimine devam etmiş olup, ön lisans programını birincilikle tamamlamış ve 2013 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de Lisans eğitimini bitirmiştir.

Avukatlık Stajını Antalya Barosu bünyesinde yapmış ve Avukatlık ruhsatını Ankara Barosu’ndan 21.01.2015 tarihinde almıştır. Halen Ankara Barosuna kayıtlı olup, Ankara Sincan’da bulunan yine kurucusu olduğu Laçin Hukuk ve Danışmanlık ofisinde,  2015 yılından bu yana avukatlık ve danışmanlık hizmetlerine devam etmektedir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku alanında Doktora programına devam etmektedir.

Eğitim ve öğrenimi sırasında gerek lise ve ön lisans, gerekse Lisans eğitimi sırasında staj dönemleri gereği bulunduğu illerin adliyelerinin her bölümünde görev almış ve staj eğitimlerini başarı ile tamamlamıştır. Staj dönemlerinde hukukun uygulayıcıları olan Hâkim ve Savcılardan pratiğe ilişkin eğitimler almıştır. Bunun yanı sıra yine eğitim hayatı devam etmekte iken, başta Kurum avukatlığı üstlenmiş hukuk büroları olmak üzere 3 hukuk bürosunda ve Garanti Bankası, Antalya/ Akdeniz Hukuk Bölge Müdürlüğünde icra ve dava takip yetkilisi olarak çalışmıştır. Küçük yaşlardan bu yana gaye edindiği mesleğine kavuşana kadar, mesleki anlamda ve hukuk alanında kendisini geliştirip değiştirmeye adamıştır. Yine Çalışma ve eğitim yaşamı ile kendini Hukuk alanında yetiştirip geliştirmeyi kendisine şiar edinen Narin Ergan, bu deneyimlerini katıldığı eğitim ve seminerlerle taçlandırmıştır,  özellikle Ceza, Aile ve Miras Hukuku başta olmak üzere bir çok alanda uzmanlaşmış ve bilgi edinmenin, öğrenmenin yaşamına çizdiği yolda başarı ile ilerlemektedir..

Katıldığı Seminer Bazıları;

 1. Aile Hukukuna Giriş, Temel İlkeler, Hakimin Evlilik Birliğine Müdahalesi ve 4787 sayılı Kanun’un Sağladığı Olanaklar, Boşanmaya Genel Bakış
 2. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine Giriş (TÜRAVAK 2019)
 3. Kanun Yolları ve Yargılama Kuralları konulu Eğitim Programı (TÜRAVAK 2019)
 4. Bilirkişi uygulamaları ışığında mal rejiminin  tasfiyesi    (TÜRAVAK 2019)
 5.  Nişanlanma-Evlenme, Evliliğin butlanla iptali, Babalık ve soybağının iptali (TÜRAVAK 2019)
 6. Genel ve özel boşanma sebepleri, Boşanmada usul hükümleri, Boşanmanın  fer’ileri  (Velayet, Nafaka, Maddi ve Manevi Tazminat) (TÜRAVAK 2019)
 7. Yargıtay uygulamaları ışığında mal rejiminin tasfiyesi (TÜRAVAK 2019)
 8. 7) 6502 Sayılı yasa ile ilgili genel hükümler ve usule ilişkin açıklamalar
 9. 6502 Sayılı Tüketici Hukukunun temel ilkeleri
 10. Tüketici hukuku ve ticari dava arasındaki ilişkiler
 11. 6502 sayılı Yasaya göre İl ve İlçe Hakem heyetlerinin yetki ve görevleri
 12. Tüketici Yasası kapsamında konut sözleşmelerinden doğan ihtilaflar konulu Eğitim Programı(TÜRAVAK 2019)
 13. 8) Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları Eğitimi  (TBB Meslek İçi Eğitim)
 14. 9) Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü (TBB Online Eğitim)
 15. Ceza Muhakemesi – Soruşturma Evresinde Etkin Müdafilik Online Eğitim
 16. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Online Eğitim
 17. Kamulaştırmasız El Atma Online Eğitim
 18. İş Yaşamında Müzakere ve İkna Teknikleri Online Eğitim
 19. Kamulaştırma Davası Esasları Online Eğitim
 20. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Online Eğitim
 21. Vasiyetnameler, Miras Sözleşmeleri ve Mirasın Paylaşılması Online Eğitim
 22. Uygulamada Çekişmeli Boşanma Davaları Online Eğitim
 23. Ceza Yargılamasında Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Online Eğitim
 24. Akdi ve Akit Dışı Nedenlerle Bedensel Zararlarda Sorumluluk Online Eğitim
 25. Kira Sözleşmeleri ve Uyarlama Davaları Online Eğitim
 26. Kira Tespit ve Tahliye Online Eğitim ‘dir

Aldığı Eğitimlerden bazıları;

 • İdari Yargı Düzeni, Tarihçesi, Yargı Yerleri Ve Yargılama Hukuku
 • İdari Dava Türleri
 • İdari Yargı Yetkisinin Sınırı ,
 • İdari Davanın Açılması, Dosyanın Tekemmülü ve Karara Bağlanması
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun İdari Davada Uygulanması
 • İdari Yargı Kararının Sonuçları ve Sorunlar

İlginizi Çekebilecek Blog Yazılarımız…