Blog YazılarımızHizmetlerimizSon Yazılar

Deport Kararı (Sınır Dışı Edilme) Nasıl Kaldırılır? İtiraz Yolları Nelerdir?

deport nedir

Deport Nedir?

Deport, bir yabancı kişinin ülke sınırlarının ötesine atılması veya sınır dışı edilmesi diyebiliriz. Kişinin bulunduğu yerden ayrılıp başka bir ülkeye aktarımının yapılmasıdır. Şahsın Deport kararı alması üzerine şahıs yasal olarak bir temsilci veya bir avukata, sınır dışı etme kararını sunmasıyla beraber bildiri yapılır. Şahıs veya yasal temsilci ya da avukatı, sınır dışı kararına karşıt, karar bildirimden itibaren on beş gün içerisinde bu konu hakkında ilgilenecek olan bütün mahkemelere başvuruda bulunabilirler. Şahsın isteklerinin gizli kalması şartıyla, dava açılma zamanı içinde veya yargı yoluna başvuru etme halinde şahıs hükümü belli olana kadar şahıs hiçbir şekilde sınır dışında bir yere çıkışı yapılamaz.

Deport Nasıl Kaldırılır? Cezası Nasıl Ödenir ?

Üzerinde Deport işlemi uygulanarak ülkemize girişi engellenen yabancıların yasaklı oldukları zaman içinde tekrardan ülkemize gelmek istemeleri halinde bazı işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Turistlik resmi izinler dışındaki haklı istekler doğrultusunda gerekli araştırmalar yapılmakta ve sonuçlandırılmaktadır.

 Kimler Hakkında Deport Etme Kararı Alınır ?

1. 5237 sayılı kanunun 59 uncu maddesi niteliğinde sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar hakkında,

2. Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar temelli suç örgütü yöneticisi, üyesi veya bu suç örgütünü destekleyen yabancılar hakkında

3. Türkiye’ye giriş, yasal izin ve oturum izinleri için yapılan uygulamaların gerçek dışı bilgi ve kurmaca evrak kullanan yabancılarla ilgili,

4. Türkiye’de bulunduğu zaman zarfında geçimini illegal yollardan sağlayan yabancılar ile ilgili,

5. Toplumun tümünü ilgilendiren düzeni veya toplumun güvenliği veyahut toplumun sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancılar ile ilgili,

6. Vize veya vizeden muaf tutulan yabancıların on günden fazla bir zaman zarfını aşmaları sonucunda tehdit oluşturan yabancılar ile ilgili

7. İkamet izni iptal edilen yabancılarla ilgili

8. Oturum izni bulunup da zamanlarının sonra ermesinden itibaren kabul edilebilir nedeni olmadan ikamet izni süresinin on günden fazla ihlal eden yabancılarla ilgili,

9. Çalışma izni olmadan çalıştığı saptanan yabancılarla ilgili,

10. Türkiye ‘ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış kararlarını ihlal ettiği belirlenen yabancılarla ilgili,

11. Türkiye’ye yasal giriş yasağı bulunmasına karşın Türkiye’ye geldiği tespit edilen yabancılar ile ilgili,

12. Uluslararası savunması reddedilen şahıs, uluslararası savunması dışında tutulan,  başvurusu reddedilen veya geri çekilen, uluslararası savunması sona ermiş veya iptal edilmiş olanlar, bu yasanın diğer sonuçlarına göre Türkiye’de barınma hakkı olmayan şahıslarla ilgili,

13. Oturma müsaadesinin zamanını uzatmak için başvurusu kabul edilmeyenler, on gün içinde Türkiye’den çıkışını yapmayan şahıslarla ilgili,

14. Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından açıklanan terör örgütleri ile ilişkisi bulunan şahıslarla ilgili,

15. (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bağlamları üzerinde olduğu düşünülen uluslararası savunma başvuru sahibi veya statü sahipleriyle ilgili uluslararası savunma işlemlerinin bütün aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilir.

 Türkiye’yi Terke Çağrı Nedir?

Haklarında Deport etme kararı almış olan şahıslar, sınır dışı edilme kararı belirtilmesiyle beraber, en az on beş gün içinde ve otuz güne kadar çıkış izni ile yanında refakatçi bulundurmaksızın Türkiye sınırlarından ayrılmalıdır. Deport kararı alınmış kişiler Türkiye’de çalışma izni ve oturma izni başvuruları kabul edilmez.

 Türkiye’yi Terke Çağrı Hangi Yabancılar Uygulamaz?

Hakkında Deport kararı alınan şahıslardan kaybolma veya kaçma durumu şüphesi bulunan şahıslara,  yasal giriş çıkış kurallarını ihlal etmesi , gerçek olmayan kağıtlar düzenlemesi, kurumlar üzerinde güvenlik ve sağlık açısından tehlike oluşturanlara, terör örgütü yöneticiliği, destekleme veya dolaylı yollardan beklentisi olanlara, uygulanmaz.

 Sınır Dışı Etme Kararı Alınmayacak Yabancılar Kimlerdir?

1. Ülkeden sınır dışı edileceği ülkede ölüm emri verilen, eziyete maruz kalmış kişiler, insanlık dışı muameleye uğramış kişilerle ilgili,

2. Sağlık durumları olanlara, gebelik ve yaşından dolayı yolculuk etmesi sıkıntılı görünen kişilerle ilgili,

3. Ölüm riski taşıyan hastalıklar için tedavi etmekte ilen sınır dışı edilen ülkede tedavisi olma durumu bulunmayan kişilerle ilgili,

4. Kendisine haksızlık edilmiş kişilerin destek zamanından faydalanmakta olan insan ticareti mağdurlarıyla ilgili,

5. İyileştirmeleri bitinceye kadar, ruhsal, fiziksel veya cinsel şiddet kıygını olan yabancılar hakkında, sınır dışı kararı alınamaz.

Ayrı olarak ;

1.  Alınan resmi seyahat izinleri iptal edilen yabancıların 10 gün içinde ülkeden çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelen yabancılar hakkında

2. Vize veya vize izni süresi 10 günden fazla aşanlardan çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelen yabancılar hakkında,

3. Vize veya vize izni ile gelen ve oturma izni istekleri reddedilenlerden vize müddeti veya vize muafiyeti sürelerini kullanan yabancılar hakkına,

4. İkamet izni bulunup da zamanının bitmesinden itibaren kabul edilebilir nedeni olmadan ikamet izni süresi 10 günden fazla ihlal edenlerden çıkış yapmaları için kendileri hudut kapılarına gelen yabancılar ile ilgili ,

5. İkamet izni uzatma istekleri reddedilen , 10 gün içinde Türkiye’ den çıkış yapmayanlardan çıkış yapmaları yapmak üzere kendilerinin ülkenin giriş-çıkış kapılarına gelen yabancılarla ilgili

6. Uluslararası savunma başvurusunu geri çeken veya geri çekmiş sayılan yabancılardan dava hakkında kendi isteğiyle vazgeçmiş olan ve gönüllü olarak ülkesine dönmek isteğini yazılı olarak açıklayan yabancılar ile ilgili

7. Uluslararası savunma başvurusunu geri çeken veya geri çekmiş sayılan yabancılardan hukuksal süreç hakkından vazgeçen yabancıların yazılı olarak açıklayan ve hukuksal sürecin diğer kararlarına göre Türkiye’de kalma hakkı bulunan yabancılarla ilgili ,

8. Mahkemece kesin karar verilene kadar , Uluslararası savunma başvuru sahiplerinden kabul edilemez başvuru ve hızlandırılış sonuçlandırma çerçevesinde hüküm yoluna başvuran yabancılar ile ilgili , sınır dışı etme kararı alınamaz.

Türkiye’ye giriş yapmak isteyen veya çıkmakta olan yabancılar, açık olan sınır kapılarından , geçerli sayılan pasaport veya giriş-çıkış evraklarını bulundurmaları gerekir.

Türkiye’den çıkış yapmak isteyen yabancılar, pasaport veya geçerli evrakları bulundurmazlarsa , kendi temsilcilerinden evrak alarak çıkışlarını bu evraklar ile yapabilirler.

Türkiye’den giriş veya çıkış yapacak olan yabancıların bu isteklerini gerçekleştirebilmesi için geçerli olan evrakları ve pasaportu bulundurmaları durumunda istekleri onay alacaktır. Pasaport veya geçerli evrakları giriş ve çıkışlarda görevli olan kişilere göstermeleri zorunludur.

 Hava ve Kara Hudut Kapılarında Deport Sorgulama

Türkiye’ye giriş yapan yabancılar, ülkemize girişlerinde yabancıyla ilgili herhangi bir şüphe duyulmaması ve ülke girişimize onayı olmayan kişilerden olmama durumunda, kolluk birimleri tarafından anlamak için bir inceleme yapılabilir. Bu işlemler araştırılır ve en fazla dört saati bulur. Eğer bir durumdan dolayı bu süre aşılırsa yabancıdan rıza alınır ve sonuç beklenir.

Türkiye’ye girişinin müsaade edilemeyeceği anlaşılan yabancılarda, kişinin girişi reddedilen bir işlem görür ve işlemler için taşıyıcı firma tarafından birlik sağlayarak ülkemizden çıkışı yaptırılır.

Ülkemize Giriş Yapılmasına İzin Verilmeyecek Olan Yabancılar

Pasaportsuz, pasaport yerine kullanılan evrakları bulunmayan, vizesiz ve oturma izni bulunmayan yabancılar, hileli evraklar hazırlandığı anlaşılan kişiler, Türkiye girişi yasaklanmış olan kişiler, Kamu tehlikesi bulunduran şahıslar, Türkiye’den geçişi veya kalış emeli haklı sebeplere dayanmayanlar, kaldığı yerde yeterli maddi durumu bulunmayanlar, kamu sağlığını tehlikeye sokacak bir hastalık taşıyanlar, vize ihlali bulunanalar, kamu izninden doğan alacak ödemeleri kabul etmeyenler 5237. Türk Ceza Yasasına göre borçlarını ödemesini kabul etmeyenler Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecektir.

Giriş Yasağı Nedir?

Ülkemiz dışından gelecek olan yabancının girişinin engellenmesidir. Giriş yasağı bulunduran kişinin ülkeye giriş yapabilmesinin sağlanması için sadece Göç İdari Genel Müdürlüğü ile yasağının kaldırılmasıyla sağlanır.

Related posts
Blog YazılarımızSon Yazılar

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Uyarlanması

Yazı İçeriği ToggleKonut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri Hakkında Genel…
Haberin Devamını Oku...
Blog Yazılarımız

Zina Nedeniyle Boşanma Davası ve Koşulları Nedir?

Zina nedeniyle boşanma davası ve koşulları nedir? Zina eskiden hukukta bir suçtu. Zina yapan…
Haberin Devamını Oku...
Blog Yazılarımız

Yasa Dışı Bahis Oynatma Suçu ve Cezası Nedir?

Yasa Dışı Bahis Oynatma Suçu ve Cezası Nedir? Hukuk mezunu staj eğitimlerini tamamlamış…
Haberin Devamını Oku...
Newsletter
Become a Trendsetter
Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mesaj Gönder
WhatsApp Destek Hattı
Laçin Hukuk Danışmanlık WhatsApp Hattı
Merhaba🙌😊 Size Nasıl yardımcı olabiliriz?
Hemen Ara