Blog YazılarımızHizmetlerimizSon Yazılar

YABANCILARDA TAHDİT KODLARI VE KODUN KALDIRILMASI DAVASI

yabancılarda tahdit kodu

Her yıl  ülkemize farklı amaçlar ile yabancı uyruklu kişiler, seyahat için gelmektedirler. Yabancı uyruklu kişiler ,ülkeye girerken gerekli özeni göstermekte ve kurallara uymaktadır. Fakat daha sonrasında yabancı uyruklu kişiler yasalara uymak için gerekli özeni göstermediklerinden dolayı deport (sınır dışı) edilmektedirler ve sınır dışı edilme sebeplerine bağlı olarak sicillerine bir tahdit kodu işlenir. Bu kod nedeni ile 1 aydan başlayarak 5 yıla kadar olabilecek süreler içerisinde, bazı durumlarda ise süresiz bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti’ne girişleri yasaklanabilmektedir.

Deport sorgulama ve kaldırma ile ilgili olarak tahdit kodlarının içeriğini bilmek gerekir. Kişinin neden ülkeye alınmadığı ve sınır dışı edildiği tahdit koduna göre tespit edilir.

TAHDİT KODU NEDİR VE NEDEN KONUR?

Suçun önüne geçmek, güvenliğin sağlanabilmesi ve kanunların uygulanabilmesi için güvenlik birimleri başta olmak üzere ilgili resmi makam ve merciler ülkemizde bulunan ve gelmek isteyen yabancı uyruklu kişiler hakkında gereken inceleme ve araştırmaları yapmakta ve  bunun sonucunda yabancıların ülkemize gelmeleri ve kalmaları konusunda karar verilebilmektedir.

Tahdit kodlarının birbirinden farklı konuluş nedeni olabilir. Yapılan eylemin önemine bağlı olarak tahdit süresi farklılık gösterebilmektedir. Tahdit kodu süresi 5 aydan 5 yıla kadar uzayabilir. Genel olarak tahdit kodu konulmasının başlıca sebepleri şunlardır:

 • V-69 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)
 • V-71(Adreste bulunamayan yabancı kişiler)
 • V-70 (Sahte evlilik yapan yabancı kişiler)
 • V-77( Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancı kişiler)
 • V-84 (10 gün içerisinde ikamet izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancı kişiler)
 • G-78 ( Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler)
 • D-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz eden kişiler)
 • Ç-113 (Yasa dışı giriş-çıkış yapanlar)
 • Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar)
 • Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar)
 • Ç-116 ( Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar)
 • Ç-117 (Kaçak çalışanlar)
 • Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler)
 • Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi)
 • Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmesi)
 • Ç-135 (Yabancılar ve uluslar arası koruma kanununa aykırı davrananlar)
 • Ç-136 ( Seyahat masraflarını ödemeyenler)
 • Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar )
 • Ç-138 (İnat yolcu )
 • K (Kaçaklıktan arananlar)
 • N-99 (Interpol kodu
 • O-100 (Semti Meçhul Yurda giriş yasaklı sığınmacı)
 • N-82 (İstihzan kodu)

AÇIKLAMALARIN IN İNCELENMESİ.

V-69 (ikamet izni iptal edilenler)

Türkiye’de ikamet izini alıp da daha sonra ikamet kurallarına uyulmadığı takdirde örneğin; ikamet için gerekli evrakların sahte olması gibi durumlar da v-69 tahdit kodu konulur ve kişiye 5 yıl boyunca ikamet izini verilemez.

V-71(Adreste bulunamayanlar)

Resmi makamlara bildirilen adreste bulunamayanlar hakkında V-71 tahdit kodu konulur.

V-70 (Sahte evlilik)

Türkiye’de ikamet izni alabilmek için sahte evlilik yapan yabancıların tespit edilmesi halinde hakların da V-70 tahdit kodu konularak 5 yıl kadar Türkiye’ye giriş yapmaları engellenir.

V-77(Ahıska Türkü olmadığı halde başvuru da bulunanlar)

Ahıska Türkü olduğunu belirterek başvuru yapan kişilerin gerekli araştırmalar sonucunda Ahıska Türkü olmadığının anlaşılması halinde V-77 tahdit kodu konularak bir daha Ahıska Türkü başvurusu yapamaması amacıyla konulur.

V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar)

        10 gün içinde ikamet izni almak koşuluyla giriş yapan yabancı vatandaşların 10 gün içerisinde ikamet izni almak için yabancı şubelere başvurmamaları halinde süreli giriş yasağı konulur.

G-78 ( Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar )

Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar hakkında G-78 tahdit kodu konularak süresiz olarak Türkiye’ye girişleri engellenir. Ancak hatalı teşhis yapılmışsa veya daha sonra yabancı tedavi olup sağlığına kavuşmuş ise yapılacak başvuru neticesinde Türkiye’ye giriş  yasağı kalkar.Bunun için hukuki sürece hakim ve yabancılar hukuku konusunda uzman bir avukatla çalışmakta fayda vardır.

G-87(Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler)

Yabancı kişiler hakkında bazı kaynaklara dayanılarak G-87 tahdit kodu bulunabilmekte ve bu kişiler sınır dışı edilmektedirler. G-87 kodu konulan bazı kişilerin sınır dışı edilmesiyle kendi ülkelerinde hayatları risk altında olmaktadır. Daha önce Anayasa Mahkemesi önüne gelen bir dava da hakkında G-87 tahdit kodu konulan kişinin sınır dışı edilmesi halinde hayatının risk altına gireceği ve kişinin genel güvenlik açısından kesin bir tehlike arz etmemesi nedenleri gerekçe gösterilerek bu işlem iptal edilmiş ve kişi sınır dışı edilmemiştir. Burada önemli olan zamanında davayı açabilmek ve bu konularda yetkin ve donanımlı bir avukat ile çalışmaktır.

 

Ç-113 (Yasadışı giriş- çıkış yapanlar )

Türkiye’ye yasadışı giriş yapan yabancılar hakkında Ç-113 tahdit odu konularak 2 yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir ve ayrıca idari para cezası kesilir.İdari para cezası ödenirse Türkiye’ye sadece 2 yıl boyunca giriş yapılamaz ancak idari para cezasının ödenmemesi halinde 2 yıla ek olarak 5 yıl daha Türkiye’ye girişler engellenir.

İdari para cezası da bir idari işlem olduğu için yargı yolu açıktır. Doğru zamanda doğru mahkemede dava açılması gerekir.

Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar)

Türkiye’deyken herhangi adli bir işleme konu olmanız halinde suçlu olup olmamanıza bakılmaksızın hakkınızda 1 yıl boyunca Türkiye’ye giriş  yasağı uygulanacaktır.

Ç115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar)

Suç işleyip de Türkiye’de hapis cezasını tamamlayanlar hakkında 1 yıl süreyle Türkiye’ye giriş yasağı konulur.

Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar)

Genel ahlaka aykırı davranan veya kamu sağlığını tehlikeye atan yabancıların Türkiye’ye tekrardan girişleri 1 yıl boyunca engellenir.

Barlar, gece kulüpleri vb. yerlerden alınan yabancı kadınlar hakkında kolluk kuvvetlerince yakalama tutanağına ‘fuhuş yapmak amacıyla mekana geldiği değerlendirilmektedir’ şekilde yazılmakta ve sırf bu ifade ile yabancı kadınların ikamet ya da çalışma izinleri iptal edilmekte ve yabancılar bu sebeple sınır dışı edilebilmektedir. Elbette ifade edilen bu durumda gerçekten fuhuş amacıyla Türkiye’ye gelen yabancıların olmadığına anlamına gelmez. Ancak maalesef uygulamada bütün yabancılar bir torbaya doldurulmakta hiçbir ayrım yapılmamaktadır.

Ç-117 (Kaçak çalışanlar )

Türkiye’de kaçak çalışan yabancılar hakkında Ç-117 tahdit kodu konularak 1 yıl süreyle Türkiye’ye tekrardan girişleri engellenir. Ayrıca idari para cezası uygulanır.

Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler)

Türkiye’de ikamet izni alan yabancıların, ikamet iznini başka amaçlarla kullandıkları tespit edildiğinde haklarında ç-118 Tahdit kodu uygulanarak Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir.

Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi)

Türkiye’de kaçak çalışan yabancılara, verilen idari para cezasının Türkiye’den çıkış yaparken ödenmemesi halinde Ç-119 tahdit kodu işlenerek 5 yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir.

Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi)

Vize veya ikamet ihlali yapan yabancılar hakkında uygulanan idari para cezasının Türkiye’den çıkış yaparken ödenmemesi halinde kişi hakkında Ç-120 tahdit kodu işlenerek 5 yıl süreyle tekrardan Türkiye’ye giriş yapması engellenir. Esasen yukarıda izah edilen vize ihlali halinde uygulanacak yaptırımlar yeni düzenleme ile çeşitlendirilmiştir.

Ç-135 (Yabancılar ve uluslar arası koruma kanununa aykırı davrananlar)

Yabancılar ve uluslar arası koruma kanununa aykırı davranan yabancılara idari para cezası uygulanır. Bu para cezasının ödenmemesi halinde haklarında Ç-135 tahdit kodu işlenerek tekrar giriş yapabilmesi için bu masrafları ödenmesi istenir.

Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar)

Göç idaresi tarafından belirli süreler içerisinde Türkiye’yi terke davet edilen yabancıların bu sürelerde Türkiye’yi davet etmemesi halinde haklarında Ç-137 tahdit kodu işlenerek Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir

Ç-138 (İnat yolcu )

Türkiye’ye giriş yapması yasak olan yabancıların, ülkeye giriş yaparken bu durumlarının fark edilmesi halinde haklarında Ç-138 tahdit kodu işlenerek 5 yıla kadar Türkiye’ye girişleri engellenebilmektedir.

Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi yabancı )

Türkiye’de yada yurt dışında Türkiye aleyhine işlemiş olduğu adli yada idari kanun ihlalinden dolayı ülkemize girişi “İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI” tarafından yabancının pasaport bilgilerine, Türkiye’den sınır dışı edilirken yada giriş yapmadan önce alınan istihbarat bilgisi doğrultusunda Göç İdaresi tarafından uygulanan tahdit kodudur.

K (Kaçaklıktan arananlar )

K tahdit kodu genellikle kaçakçılık suçlarını işleyen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan yabancılar için konulur. Hatta yurt dışına çıkışı engelleme amacıyla da konulabilir.

N-99 (Interpol kodu)

N-99  Interpol tahdit kodu kendi ülkesine yada Interpol sistemine üye bir ülke tarafından hakkında Interpol arama bülteni çıkarılan kişiler bakımından konulur. Bu kod türü aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağına konulmasına da neden olabilmektedir. Giriş yasağı konulmasına da neden olabilmektedir. Giriş yasağı konulması konusunda takdir yetkisi devlete aittir. Bu esasen ciddi bir kod türü olmasına rağmen tarafımızca çokça kaldırıldığı olmuştur.

O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı)

‘Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı’ tahdit kodudur. Türkiye’de il göç idaresi -Müdürlüklerine sığınmacı olarak başvuru yaparken beyan ettiği adreste bulunmadığı şikayet, rutin kontrol gibi uygulama ile tespit edilen ve ülkeye girişi yasaklanmış sığınmacı yabancılar hakkında Türkiye’den sınır dışı edilirken O-100 tahdit kodu uygulanır.

N-82 ( Girişi ön izne bağlı yabancı )

N-82 tahdit kodunda yabancı Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak zorundadır. Ancak bu izin uygulamada hemen hemen hiç izin verilmemektedir. Bu durum ülkeye giriş yasağının bir uygulamasıdır. Bu durumda dava açılıp kod iptal edilmeden yabancının Türkiye’ye girmesi mümkün değildir.

Yabancı tahdit kodu nasıl kaldırılır?

Yukarıda yabancı kişiler hakkında farklı sebeplerden dolayı farklı tahdit kodları konulduğu ve buna bağlı olarak Türkiye’ye tekrardan giriş yapabilme sürelerinin değişiklik gösterildiği açıklandı. Tahdit kodunun kaldırılabilmesi için idare mahkemesi yolu olduğu gibi bazı durumlarda idari başvuru veya meşruhatlı davetiye ile de kaldırılabilir. Bu konuda mutlaka bir avukat ile çalışmanız yol haritası bakımından da oldukça önemlidir.

Tahdit kodunun kaldırılması için idari dava

Haklarında sınır dışı kararı alınan ve tahdit kodu işlenen kişiler zamanında açacakları dava ile bu kararın iptal edilmesini sağlayabilirler. Her tahdit koduna göre değişik işlem yapmak ve davada başka türlü savunma yapmak gerekecektir.

 • Ancak burada önemli olan davayı doğru zamanda açabilmek ve yabancılar hukuku konusunda yetkin ve tecrübeli bir avukat ile çalışmaktır. Bazı firmalar yabancı danışmanlık firması adı altında hukuk hizmeti vermeye çalışmaktadırlar. Ancak davalarda temsil hizmeti avukatlarca verilebilecek bir hizmettir. Esasen bu şirketler buradan bilgi vermek yerine kendilerine telefon edilmesini sağlayarak iş alma amacı içerisindedir.

Tahdit kodunun kaldırılması için açılacak dava ne kadar sürer?

Tahdit koduna karşı açılacak olan dava yaklaşık 1 sene civarında sürebilmektedir. Ancak dava ile birlikte yürütmenin durdurulması da talep edildiğinden hakim yürütmenin durdurması kararı verir ise kişi Türkiye’ye giriş yapabilecektir. Yürütmenin durdurulması kararı genelde 20-30 gün içerisinde alınmaktadır.

Eğer hakkında deport kararı verilmiş olan yabancı varsa ve bu kişide hem de tahdit kodu konulmuş ise ve bu yabancıya karşı bir an önce hem deport kararının iptali hem de kodun kaldırılması davasını açmak en mantıklı yoldur.

Deport kararına karşı iptal davası açıldığı takdirde kişinin sınır dışı edilebilmesi için iptal davasının sonucu beklenir. Yani yabancı sınır dışı edilmez. Tahdit kodu ya yurda girişi engellendiğinden iki karar da bir bakıma davalar ile engellenir.

Tahdit Kodunun Kaldırılması için Meşruhatlı Davetiye Başvurusu ve İdari Başvuru

Bazı nadir durumlarda yabancı tahdit kodunun kaldırılmasında yalnızca idari başvuru yetmektedir. Hangi durumlarda idari başvuru yapılacağı konusunda bir avukatın değerlendirmesi gerekir. Sonuç olarak, tahdit kodlarının ve deport kararlarının iptal edilmesi mümkündür.

Related posts
Blog YazılarımızSon Yazılar

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Uyarlanması

Yazı İçeriği ToggleKonut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri Hakkında Genel…
Haberin Devamını Oku...
Blog Yazılarımız

Zina Nedeniyle Boşanma Davası ve Koşulları Nedir?

Zina nedeniyle boşanma davası ve koşulları nedir? Zina eskiden hukukta bir suçtu. Zina yapan…
Haberin Devamını Oku...
Blog Yazılarımız

Yasa Dışı Bahis Oynatma Suçu ve Cezası Nedir?

Yasa Dışı Bahis Oynatma Suçu ve Cezası Nedir? Hukuk mezunu staj eğitimlerini tamamlamış…
Haberin Devamını Oku...
Newsletter
Become a Trendsetter
Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mesaj Gönder
WhatsApp Destek Hattı
Laçin Hukuk Danışmanlık WhatsApp Hattı
Merhaba🙌😊 Size Nasıl yardımcı olabiliriz?
Hemen Ara